Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

ANDRZEJ WIŚNIOWSKI – właściciel firmy WIŚNIOWSKI, która w ostatnim czasie przeprowadziła szereg inicjatyw charytatywnych polegających nie  tylko na przekazywaniu pieniędzy, ale i aktywizujących lokalne i ponadlokalne społeczności. Do takich przedsięwzięć  na pewno należy akcja Razem ratujmy małe serduszka”, której celem było zebranie środków na zakup sprzętu medycznego i leczenie dzieci z wadami serca w  Klinice  Kardiochirurgii Dziecięcej w Krakowie, do akcji dołączyło 155 partnerów handlowych firmy z całej Polski, razem przekazali klinice pół miliona złotych. Firma sponsorowała również Turniej Sokolika w Starym Sączu, jest organizatorem akcji ‘Spełnij marzenia o bezpieczeństwie”, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dzięki zamontowaniu nowoczesnych ogrodzeń – beneficjentem tej akcji był m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Sączu.