Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

DARIUSZ POPIELA – sportowiec, pasjonat historii, filantrop,  kajakarz propagujący podczas spotkań sport wśród młodzieży, dzielący się nie tylko doświadczeniami, ale i sprzętem, współtwórca projektu Sądecki Sztetl, którego celem jest przywrócenie pamięci o sądeckich i nie tylko sądeckich Żydach, fundator tablicy pamiątkowej poświęconej Jakubowi Mullerowi, inicjator rewitalizacji cmentarza ewangelickiego przy ul. Orkana w Nowym Sączu, finansowo, organizacyjnie i osobiście  wspiera działania mające na celu pomoc uchodźcom z różnych stron świata: Syrii, Czeczenii i innych państw ogarniętych wojną, klęskami żywiołowymi, klęską głodu (Afryka),         w aktywności pana Popieli  wyjątkowe miejsce zajmuje Łemkowszczyzna, dlatego co roku włącza się  w przygotowanie paczek mikołajowych dla dzieci z Parafii Greckokatolickiej w Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Wysowej Zdrój. Stara się pomagać Romom z Maszkowic w walce z wykluczeniem poprzez szukanie dla nich zatrudnienia.