Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

STOWARZYSZENIE SĄDECKI ELEKTRYK NOWY SĄCZ - w niekonwencjonalny sposób szerzy wiedzę wśród przedstawicieli młodego pokolenia, dba o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, organizując m.in. Pikniki Naukowe, Międzyszkolne Turnieje Szachowe Sądecczyzny, programy stypendialne, projekty ekologiczne SOS dla Sądecczyzny,  a także szerzy ideę wolontariatu wśród mieszkańców poprzez aktywne, coroczne włączanie się do akcji Pola Nadziei na rzecz Sądeckiego Hospicjum.