Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

Lista zgłoszonych do plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2015 w kategorii osobowość:

1. Michał Kądziołka

2. Małgorzata Belska

3. Władysław Litwa

4. Anna Totoń

5. Stanisław Wolak

6. Wiesława Borczyk

7.Barbara i Aleksander Porzuckowie

 

Michał Kądziołka

aktywny działacz społeczny osiedla Dąbrówka w Nowym Sączu, organizator Mikołajkowych Turniejów Piłki Halowej dla Dzieci, przyczynił się do powstania kompleksu sportowego z prawdziwego zdarzenia na terenie osiedla Dąbrówka: boiska do siatkówki plażowej, boiska do piłki nożnej i drugiego boiska tym razem trawiastego do piłki siatkowej. Współorganizował drugą pielgrzymkę do Medjugorie zaproponowaną przez zarząd osiedla Dąbrówka mieszkańcom. Jest koordynatorem akcji bezpieczne ferie i wakacje.

Małgorzata Belska

jako członek zarządu osiedla Zabełcze aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki jej zaangażowaniu powstała i prężnie działa osiedlowa świetlica ulokowana przy parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Dzieci mają okazję brać udział w zajęciach plastycznych, matematyki kreatywnej czy rapowania prowadzonych przez Arcadio. Jako prezes Sądeckiego Towarzystwa Pływackiego organizuje zawody pływackie dla najmłodszych. Swoje pasje społecznikowskie realizuje również jako druhna drużynowa Wesołej Gromady skupiającej zuchy z osiedla Zabełcze.

Władysław Litwa  

 długoletni działacz społeczny regionu nowosądeckiego, szczególnie znany z działalności na rzecz dzieci pokrzywdzonych przez los w zakresie pomocy edukacyjnej, terapeutycznej i materialnej. Organizuje od 1984 r. bezpłatne kolonie letnie dla dzieci z najuboższych rodzin, sierot, wielodzietnych, zagrożonych wykluczeniem, pozostających bez zabezpieczenia społecznego. Każdego roku od 1991 na bazie Zespołu Szkół w Chełmcu zorganizuje kolonie socjalno - zdrowotne całkowicie bezpłatne dla rodziców. W koloniach tych przez 23 lata udział wzięło ponad 5000 dzieci. Ponadto dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Chełmcu organizuje 3 projekty edukacyjne pod nazwą „Zyskaj Zdrowie” , „Bądź Sobą” i „Poznaj wolontariat”. Działalność społeczną Władysława Litwy wyróżnia fakt, że społecznie pełni funkcję prezesa Nowosądeckiego Ośrodka Profilaktyki Społecznej w Nowym Sączu, który jest organizatorem m. in. wyżej wymienionych przedsięwzięć, a ośrodek całą swoją działalność statutową opiera na pracy społecznej członków, nie zatrudniając żadnych pracowników na etacie.

Anna Totoń

znana, wieloletnia, społeczna działaczka sądecka nie tylko w dziedzinie historii naszego Miasta-ostatnio nawet w zorganizowanej w Sądeckiej Bibliotece Publicznej wystawie "Zachowajmy w pamięci..." dzieliła się swoją wiedzą z rzeszą Sądeczan, czy w wydanej przez siebie książce o przyjaciołach B. Barbackiego, ale tak zwyczajnie po ludzku stara się okazać dobre serce i zdrowy rozsadek w szarej codzienności. Wielu osobom, bezinteresownie pomaga finansowo, czy też dobrym słowem, modlitwą. Jestem jedną z tych osób, którym pomogła w trudnych życiowych sytuacjach, jak również w zorganizowaniu jubileuszowej wystawy w CIT- w tym także w wydruku zaproszeń, plakatów, w prowadzeniu tejże wystawy.

Stanisław Wolak

od 1971 r. roku do chwili obecnej organista w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu oraz dyrygent założonego w tym samym roku chóru mieszanego, który od roku 1979 za osobistym przyzwoleniem Ojca Świętego Jana Pawła II nosi nazwę „Chór im. Jana Pawła II". W 2007 r. z okazji 50-lecia pracy artystycznej został odznaczony przez papieża Benedykta XVI orderem Pro Ecclesia et Pontifice. Od roku 2000 chór współpracuje z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej, biorąc udział w Koncertach Noworocznych. Oprócz wykonywania codziennej pracy organisty i nauczyciela chóru, stale zajmuje się remontowaniem i udoskonalaniem brzmienia zaprojektowanych i rozbudowanych przez siebie, dziś 30-głosowych organów. Organy w kościółku kolejowym posiadają niespotykaną barwę i doskonałe brzmienie.

Wiesława Borczyk

Założycielka i prezes Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz inicjatorka utworzenia i prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku swój czas poświęca nie tylko osobom po 50 roku życia. Sądecki UTW to nie jedyne społeczne zajęcie, któremu poświęca się Pani Borczyk. Jest także członkiem zespołu ekspertów ds. osób starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz członkiem Rady ds. Polityki Senioralnej powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza. Również pracuje społecznie w Małopolskiej Radzie ds.Polityki Senioralnej powołanej przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Została wyróżniona w prestiżowym konkursie „Prawnik Pro Bono 2010”. Jest inicjatorką i organizatorką Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój i w Nowym Sączu od 2009 r. W ramach Sądeckiego UTW zorganizowała Sądecki Ośrodek Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, w którym prawnicy i inni specjaliści udzielają bezpłatnych porad, informacji i konsultacji. Na to przedsięwzięcie Sądecki UTW pozyskał dofinansowanie, w ramach konkursów grantowych. Dzięki pozyskanym środkom od 2009 roku udzielonych zostało już pond trzy tysiące porad.

Barbara i Aleksander Porzuckowie

muzycy, pedagodzy, artyści estradowi, od wielu lat animujący dziesiątki przedsięwzięć artystycznych na Sądecczyźnie, wychowawcy kilku pokoleń uzdolnionej artystycznie młodzieży, oddani pracy twórczej bez reszty, większość inicjatyw realizujący społecznie, wkładający w to ogrom pasji i serca. Ich niewielkie mieszkanie jest swoistym centrum kultury, w którym trwają prace na scenariuszami, odbywają się próby, nagrania.

 

Sponsorzy 2020

Patronat medialny