Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

Ziarnko Gorczycy 2015 - lista zgłoszonych do plebiscytu w kategorii stowarzyszenie lub firma:

1.Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" z siedzibą w Podegrodziu

2. Profil - Krasne Potockie

3. Amper - Nowy Sącz

4. Stowarzyszenie Tęcza przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu

5. Fundacja RENOVO

6. Salon oprawy obrazów Da Vinci

7. Bar „Pod Wierzbą” Zofia i Włodzimierz Sowa

 

Stowarzyszenie Rodziców Przyjaciół Dzieci I Osób Niepełnosprawnych "Promyk" z siedzibą w Podegrodziu . Staraniem Stowarzyszenia od 1 grudnia 2003r. działa Warsztat Terapii Zajęciowej w zaadaptowanym do tego celu budynku starej Szkoły w Gostwicy. W pięciu pracowniach WTZ 26 uczestników z terenu 5 okolicznych gmin przygotowuje się do samodzielnego życia w takim stopniu, na ile pozwala ich stan zdrowia, a niektórzy przygotowują się do podjęcia pracy zawodowej. Stowarzyszenie "Promyk" organizuje dla wszystkich podopiecznych /43 osoby/ imprezy rekreacyjno-sportowe i towarzyskie, na które zaprasza zaprzyjaźnione WTZ-y, wspólnoty Wiary i Światła oraz młodzież miejscowych szkół, bo taka integracja przełamuje bariery i prowadzi do akceptacji osób niepełnosprawnych w środowisku, w którym żyją i w którym widzą swoje miejsce na przyszłość. Każda taka impreza pokazuje ponadto uczestnikom jak poprzez różnorodne formy rehabilitacji można poprawiać kondycję, zdobywać nowe sprawności, dobrze się bawić i pożytecznie spędzać wolny czas.

Profil - Krasne Potockie - firma wspiera sport dzieci i młodzieży, dostrzegając ważność aktywności fizycznej w kształtowaniu charakteru młodego człowieka.

Amper - Nowy Sącz Nazwa firmy pojawia się wielokrotnie na listach sponsorów wspierających rozmaite przedsięwzięcia charytatywne na terenie Nowego Sącza i okolic. Wspomnimy tylko niektóre: świąteczna akcja RDN „Podziel się chlebem z głodnymi”, piknik „Niedziela z Ojcem Pio”, festyny parafialne, Mikołajkowe Zawody Pływackie i wiele innych. Firma „Amper” wspierała budowę Sądeckiego Hospicjum.

Stowarzyszenie Tęcza przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Sączu jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1999 roku. W ciągu 15 lat zorganizowali ok. 120 wyjazdów turystyczno – edukacyjnych. Niektóre wycieczki były kilkudniowe i organizowane nie tylko dla przyjemnego spędzenia czasu. W przypadku uczniów SOSW jest to działanie integrujące ze społeczeństwem, podnoszące samodzielność, dające możliwość zobaczenia osobiście miejsc, o których uczą się w szkole. Sześć razy średnio co 2-3 lata organizowano pielgrzymki dla dzieci i ich rodzin - 150 cio osobowe. Były to najczęściej wyjazdy do Łagiewnik, ale zawsze przy okazji zwiedzano jeszcze Wawel ,Tyniec, Wiśnicz Mogiłę lub Lipnicę. Były to wyjazdy bardzo cenne dla rodzin, które obciążone wychowywaniem dzieci niepełnosprawnych nigdy nie były np. na Wawelu. Podkreślić trzeba również organizację turnusów rehabilitacyjnych nad morzem, pomoc w załatwianiu spraw organizacyjnych (w tym dopłaty). Uczniowie zwiedzili całe wybrzeże Morza Bałtyckiego od Świnoujścia do Krynicy Morskiej. Dzięki pozyskiwaniu środków z różnych źródeł stowarzyszenie finansuje remonty i naprawy sprzętu potrzebne w SOSW jak również zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sportowego oraz wysokiej jakości specjalistycznych pomocy edukacyjnych. Ważne miejsce zajmuje organizacja dużych imprez dla wszystkich wychowanków ośrodka. Są to Dzień Sportu - połączony z Dniem Dziecka, Festiwal Radość Tworzenia ze Św. Mikołajem, oraz Majówkę dla dzieci mających nauczanie w domach. Członkami Stowarzyszenia są obecni i byli pracownicy SOSW. Wszyscy, którzy angażują się w działalność Stowarzyszenia pracują bezpłatnie w formie wolontariatu.

Fundacja RENOVO jest organizacją pożytku publicznego działającą na terenie Sądecczyzny, która powstała w 2012 roku. Jej głównym celem jest pomoc osobom ubogim, chorym a także pokrzywdzonym przez los w poprawie warunków bytowych i mieszkaniowych. Fundację RENOVO obejmuje credo życiowe opierające się na maksymie „Walcząc o godność człowieka - praktycznie”, nie ma dawania bez formowania. Dzięki działalności fundacji wyremontowane zostały domy i mieszkania wielu osób na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. O jakości pracy wolontariuszy świadczą zdjęcia wyremontowanych domów i mieszkań

Da Vinci Salon Oprawy Obrazów w Nowym Sączu sponsorował galę sportowców regionu nowosądeckiego, czynnie bierze udział w rożnego rodzaju akcjach dobroczynnych. Wspiera konkursy organizowane przez różne instytucje kultury .Wspierał działalność Sądeckiej Akademii Dziecięcej. Bezpłatnie oprawia obrazy podarowane na aukcje charytatywne. Sponsorował półfinałowy Turniej Mistrzostw Polski zespołów U -16 organizowany przez UKS Żak Nowy Sącz.

Bar „Pod Wierzbą” Zofia i Włodzimierz Sowa Właściciele Baru „Pod Wierzbą” Zofia i Włodzimierz Sowa od lat działają pa rzecz osób potrzebujących, pomagając lokalnym oddziałom Caritas , fundując darmowe posiłki dla osób potrzebujących, w roku 2013 i 2014 zorganizowali parafialne spotkanie opłatkowe w parafii NSPJ w Nowym Sączu ,pomogli finansowo w zakupie wózka inwalidzkiego dla osoby potrzebującej. To tylko kilka przykładów działań, ponieważ zawsze mają otwarte serce na niedolę i potrzeby innych.

Sponsorzy 2020

Patronat medialny