Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

Rozpoczynamy pierwszy etap plebiscytu zgłoszenia kandydatów do 5 stycznia 2017 roku.

Zgłoszenia można przesłać na adres : biuro@związeksadeczan.pl lub na hospicjum@nowysacz.pl oraz pisemnie na adres

TPCH Sądeckie Hospicjum
33 - 300 Nowy Sącz
ul. Nawojowska 155

a zgłoszenia muszą zawierać uzasadnienie i osobę lub instytucję zgłaszającą.

Sponsorzy 2020

Patronat medialny