Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

Lista osób zgłoszonych

do plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2017

w kategorii osobowość:

 

1. Łukasz Połomski

2. Barbara Cetnarowska

3. Zdzisława Czurek

4. Leszek Macheta

5. Mariusz Brodowski

6. Anna Pych

7. Jacek Mamala

8. Iwona Romaniak

9. Bogumiła Kałuzny

10. Jan Kos

11. Sławomir Szczerkowski

12. Halina Adamczyk

Rozpoczynamy pierwszy etap plebiscytu zgłoszenia kandydatów do 5 stycznia 2017 roku.

Zgłoszenia można przesłać na adres : biuro@związeksadeczan.pl lub na hospicjum@nowysacz.pl oraz pisemnie na adres

TPCH Sądeckie Hospicjum
33 - 300 Nowy Sącz
ul. Nawojowska 155

a zgłoszenia muszą zawierać uzasadnienie i osobę lub instytucję zgłaszającą.

joomplu:155Laureatów XVI edycji plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2016 poznaliśmy podczas uroczystej gali w MCK Sokół 23 stycznia 2016 r. W kategorii osobowość statuetka powędrowała do Pani Małgorzaty Belskiej oraz Krystyny Kronenberger . Natomiast w kategorii firma/stowarzyszenie do Stowarzyszenia Orion i Forum Sądeckich Motocyklistów Motosacz. pl . Nagrodzeni nie kryli wzruszenia, dziękując za wyróżnienie, które jest nie tylko nagrodą, ale i zobowiązaniem do dalszej działalności na rzecz drugiego człowieka, by nieść ulgę w cierpieniu, czy rozwijać talenty. Wszystkim nominowanym i nagrodzonym gratulujemy. Podczas gali zlicytowano obraz Ryszarda Miłka, który zakupił zawsze hojnie wspierający nasze dzieło pan Józef Pyzik za kwotę 6000 zł. W końcu na scenie pojawił się Voice Band z Anitą Lipnicką , którego koncert był prawdziwą ucztą, Nie dziwiły więc gromkie brawa i bisy. Zwieńczeniem dnia był bal charytatywny w hotelu Perła Południa w Rytrze. Przypomnijmy, że dochód z tegorocznej edycji plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2016 został przekazany na rzecz Sadeckiego Hospicjum i wyniósł 51 600 zł.

Galę zorganizowano przy udziale finansowym Urzędu Miasta Nowego Sącza i Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Patronami medialnymi byli : Regionalna Telewizja Kablowa ,Radio Kraków , Radio RDN Małopolska , Radio ESKA , Dobry Tygodnik Sądecki , Portal Sacz.in , Radio RMFMAXXX wszystkim partnerom oraz sponsorom dziękujemy.

Ziarnko Gorczycy 2016 - Kapituła ogłasza finalistów:

 

Osobowość

 

  • Angelika Kantor
  • Krystyna Kronenberger Marcin Kałużny
  • Mateusz Grzegorzek
  • Małgorzata Belska

 

Firma Stowarzyszenie

 

  • Fundacja RENOVO
  • Motosącz
  • STOWARZYSZENIE ORION
  • Zakład Mięsny Małgorzaty i Wiesława Leśniaków
  • Mariposa Med-Spa

 

Znany sądecki artysta malarz Pan Ryszard Miłek Przyjaciel Ziarnka Gorczycy przekazał, jak czyni to od wielu lat, piękny obraz na licytację podczas tegorocznego finału Ziarnka Gorczycy.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują za dar, wierząc, że uda się wylicytować wysoką cenę. Przypominamy, że dochód przeznaczony jest na funkcjonowanie Sądeckiego Hospicjum.