Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

Lista zgłoszonych do plebiscytu

Ziarnko Gorczycy 2017

w kategorii firma/stowarzyszenie:

 

 • Fundacja Renovo
 • Newag Nowy Sącz
 • II LO Nowy Sącz
 • Stowarzyszenie Gniazdo Stary Sącz
 • Uniwersytet III Wieku Nowy Sącz
 • Mariposa Nowy Sącz
 • Fundacja Będzie Dobrze
 • Fundacja Sądecka
 • Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom „Mam Głos”
 • Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu
 • Cukiernia Jeziorek w Starym Sączu
 • Piekarnia Cukiernia Tęgoborze - Józef i Stanisław Grzyb

Lista osób zgłoszonych

do plebiscytu Ziarnko Gorczycy 2017

w kategorii osobowość:

 

1. Łukasz Połomski

2. Barbara Cetnarowska

3. Zdzisława Czurek

4. Leszek Macheta

5. Mariusz Brodowski

6. Anna Pych

7. Jacek Mamala

8. Iwona Romaniak

9. Bogumiła Kałuzny

10. Jan Kos

11. Sławomir Szczerkowski

12. Halina Adamczyk

Rozpoczynamy pierwszy etap plebiscytu zgłoszenia kandydatów do 5 stycznia 2017 roku.

Zgłoszenia można przesłać na adres : biuro@związeksadeczan.pl lub na hospicjum@nowysacz.pl oraz pisemnie na adres

TPCH Sądeckie Hospicjum
33 - 300 Nowy Sącz
ul. Nawojowska 155

a zgłoszenia muszą zawierać uzasadnienie i osobę lub instytucję zgłaszającą.