Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

  • co roku organizuje akcję „Serce Sercu” służącą zbiórce żywności dla najuboższych mieszkańców Sądecczyzny;
  • wdraża i zachęca młodzież do wolontariatu;
  • organizuje wakacyjny wypoczynek dla dzieci;
  • poprzez Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży wiejskiej znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej;
  • prowadzi szereg inicjatyw i konkursów,  promując dziedzictwo kulturowe regionu i zdolną młodzież z terenu Sądecczyzny;

Sponsorzy 2020

Patronat medialny