Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

aktywnie wspiera wydarzenia kulturalne oraz inicjatywy społeczne (MCK Sokół Festiwal Pamiętajcie o Ogrodach, Święto Dzieci Gór, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Promyk, festyny rodzinne parafii Kolejowej i dla mieszkańców Barcic, Brzeznej, Cyganowic, Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej w Starym Sączu, Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, imprezy organizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Sursum Corda, a także wyjazdy dzieci na wypoczynek zimowy i letni, spotkania młodych, wigilie dla seniorów. 

Sponsorzy 2020

Patronat medialny