Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

  • sportowiec, pasjonat historii, filantrop,  kajakarz propagujący podczas spotkań sport wśród młodzieży, dzielący się nie tylko doświadczeniami, ale i sprzętem;
  • współtwórca projektu Sądecki Sztetl, którego celem jest przywrócenie pamięci o sądeckich i nie tylko sądeckich Żydach;
  • fundator tablicy pamiątkowej poświęconej Jakubowi Mullerowi;
  • inicjator rewitalizacji cmentarza ewangelickiego przy ul. Orkana w Nowym Sączu;
  • finansowo, organizacyjnie i osobiście  wspiera działania mające na celu pomoc uchodźcom z różnych stron świata: Syrii, Czeczenii i innych państw ogarniętych wojną, klęskami żywiołowymi, klęską głodu (Afryka);
  • w aktywności pana Popieli  wyjątkowe miejsce zajmuje Łemkowszczyzna, dlatego co roku włącza się  w przygotowanie paczek mikołajowych dla dzieci z Parafii Greckokatolickiej w Śnietnicy, Uściu Gorlickim, Wysowej Zdrój;
  • stara się pomagać Romom z Maszkowic w walce z wykluczeniem poprzez szukanie dla nich zatrudnienia;
  • nagrodę finansową od Muzeum Polin w wysokości 7,5 tys. zł przeznaczył na kontynuację inicjatywy „Ludzie, nie liczby” (upamiętnienie społeczności żydowskiej Grybowa)

Sponsorzy 2020

Patronat medialny