Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

 

  • prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” w Piwnicznej;
  • aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • rozpoczęła adaptację budynku do stworzenia ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kosarzyskach;
  • stworzyła świetlicę terapeutyczno-wychowawczą, w której  podopieczni spotykają się w soboty;
  • zorganizowała klub seniora;
  • intensywnie poszukuje środków na dokończenie adaptacji budynku.

 

Sponsorzy 2020

Patronat medialny