• zastępca przewodniczącej Stowarzyszenia Młodów – Głębokie;
  • współorganizator techniczny i medialny organizowanych imprez sportowo-rozrywkowych na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój (Bieg Popradzki, Bieg i Marsz Piwniczanki, Dni Piwnicznej);
  • twórca projektu obecnego Parku świętej Kingi w Głębokiem ( z p. M. Krasowską);
  • projektował i nadzorował wykonanie obiektów "małej architektury" w Parku św. Kingi finansowanych z Funduszu Kropli Beskidu;
    współpraca z Sursum Corda;
  • współautor przygotowania projektu budynku Sądeckiego Hospicjum;
  • jako wiceprzewodniczący zarządu osiedla sponsoruje pikniki, wspiera przygotowanie paczek świątecznych, wciela się w postać świętego Mikołaja.
  •