• chętnie wspiera akcje dobroczynne z terenu miasta,
  • pomaga ubogim oraz  rodzinom wielodzietnym;
  • zaangażowany w obronę miejsc pracy z terenu Sądecczyzny;
  • wspiera działalność Caritas parafii miasta i powiatu.