Ziarnko Gorczycy

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych..."

  • w niekonwencjonalny sposób szerzy wiedzę wśród przedstawicieli młodego pokolenia,
  • dba o rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, organizując m.in. Pikniki Naukowe, Międzyszkolne Turnieje Szachowe Sądecczyzny, programy stypendialne, projekty ekologiczne SOS dla Sądecczyzny,
  • szerzy ideę wolontariatu wśród mieszkańców poprzez aktywne, coroczne włączanie się do akcji Pola Nadziei na rzecz Sądeckiego Hospicjum.

 

Sponsorzy 2020

Patronat medialny